Çevre Politikamız - REDCO | Çamur Teknolojileri
Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

REDCO PROSES ÇEVRE VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş, atık su arıtma çamuru kurutma ile yenilenebilir enerji konularında en son teknolojileri takip edip bunları projelerde  yüklenici olarak en verimli şekilde uygularken, , yasal gerekliliklere ve sözleşme şartlarına uymak sureti ile çevre kirliliği oluşturmadan, çevreyi ve sürdürülebilir doğal kaynakları korumayı, bu kaynakları etkin şekilde kullanmayı hedefler ve ilgili tarafların da katılımıyla sistemini sürekli olarak geliştirir. 

Faaliyetlerini gerçekleştirirken, çevrenin ve ekosistemlerin korunmasını, çevre performansının artırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Çevre ile ilgili tüm yasal mevzuatı ve teknolojik gelişmeleri takip ederek bu gerekliliklere uymayı, çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi ilke edinir, çevre yönetim performansını sürekli izler ve iyileştirmeye çalışır.

Genel Müdür
M. Korhan BULUT

https://www.linkedin.com/in/redco-proses-%C3%A7evre-ve-enerji-teknolojileri-a-%C5%9F-ba9a6a19a/